Bölek satuw we supermarket çözgütleri

Awtomatiki hasaba almagyň çalt ösmegi bilen elektron supermarketler kem-kemden çuňlaşdy.Köçelerde we seýilgählerde supermarketler we amatly dükanlar, gözegçilik we dolandyryşy ýeňilleşdirmek üçin kassa ulgamlaryny ulanyp başladylar.Kassa ulgamynyň zerur böleklerinden biri hökmünde POS printerleri çydamly, kagyzy çalyşmak aňsat we çylşyrymly şertlere uýgunlaşmak talap edilýär.

Bölek satuw we supermarket talaplaryna esaslanyp, SPRT dürli müşderileriň islegini we amaly meýdançasyny kanagatlandyrmak üçin dürli printer modelleriniň bir toparyny döretdi.

Maslahat berilýän model: P-POS88V, SP-TL21N, SP-POS890, Y33.