Jübi satuw çözgüdi

Ahyrky ulanyjylara ykjam enjamlaryndan çap etmäge mümkinçilik beriň

1. Kagyz görnüşini çalyşmak, müşderilere maglumat we satuw amallaryny elektron hyzmat arkaly geçirmek üçin ykjam terminaly ulanyň.

2. Müşderi maglumatlarynyň ýitmeginiň öňüni almak üçin, barlamagyň netijeliligini ýokarlandyryň.

3. Jübi terminallaryny ulanmak bilen, müşderileriň maglumatlaryny gorap biler, logistikany we adam çykdajylaryny tygşytlap, kartoçkany barlamagy berkitip biler.

 

Maslahat berilýän modeller: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM