Jübi satuw çözgüdi

Ahyrky ulanyjylara ykjam enjamyndan çap etmäge mümkinçilik beriň

1. Kagyz görnüşini çalyşmak, müşderilere elektron hyzmaty arkaly maglumat we satuw amallaryny geçirmek üçin ykjam terminaly ulanyň.

2. Müşderiniň maglumatynyň ýitmeginiň öňüni almak üçin, barlagyň netijeliligini ýokarlandyryň.

3. Jübi terminallaryny ulanmak bilen, müşderileriň maglumatyny gorap biler, logistikany we adam çykdajylaryny tygşytlap, kartoçkany barlamagy çaltlaşdyryp biler.

 

Maslahat berilýän modeller: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM