Lukmançylyk çözgütleri

Panel printerleri üçin hünärmen we tejribeli öndüriji hökmünde köp sanly lukmançylyk enjamlaryny öndürýän kompaniýalar bizi tapýarlar we printerlerimizi enjamlaryna goşýarlar.Stabilityokary durnuklylyk we kämil tehniki goldaw bilen printerler egri grafigi, wagtynda maglumatlary, analiz netijelerini we ş.m. çap edip bilýän lukmançylyk enjamlarynda oňat ulanýarlar.

Compatokary laýyklyk we dürli gurnama ululygy printerleri gurnamagy we programmirlemegi aňsatlaşdyrýar.

 

Maslahat berilýän model: DVII, D10, DIII, DIV, D9, D8, D11, D12, D17, E3, E4, E5, EU805, EU807.